Souhlas se zpracováním osobních údajů a podmínky ochrany osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ( GDPR )

1) Správcem osobních údajů ( zároveň provozovatel webových stránek www.irs-databaze.cz a poskytovatel licence ) je RNDr. Marek Petráš Ph.D., se sídlem: Praha 10, Za Návsí 2450/11, IČ: 44861931.
2) Zákazník, který se zaregistruje na webových stránkách www.irs-databaze.cz za účelem zakoupení licence výslovně souhlasí s tím, aby správce zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu:
jméno a příjmení,
e-mailová adresa,
číslo bankovního účtu.
3) Zákazník dále prohlašuje, že osobní údaje uvedené pod bodem 2) poskytnul správci dobrovolně a souhlas s jejich použitím může vzít kdykoliv zpět zasláním na e-mail: irs@vakciny.net a zrušením své registrace na webových stránkách www.irs-databaze.cz.
4) Správce je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje pouze na základě zákazníkem uděleného souhlasu.
5) Osobní údaje budou správcem zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, maximálně však po dobu 1 roku.
6) Zákazník je oprávněn požadovat po správci:
- informaci jaké jeho osobní údaje zpracovává a vyžádat si kopii těchto osobních údajů,
- přístup k jeho osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- výmaz jeho osobních údajů.
7) Zákazník může podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.
8) Více informací o právech subjektů osobních údajů ( zákazníků) je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)